Wie we zijn

Medemogelijk bestaat uit drie senior onderwijskundigen. De studie Toegepaste Onderwijskunde heeft er voor gezorgd dat wij met een ontwerpmatige blik naar onderwijs kijken. Wij hebben geen verrassingen in petto: “What you see is what you get”. We komen zelf langs, voeren zelf uit en houden ons aan gemaakte afspraken. Dat doen we snel en efficiënt, met brede kennis van onderwijs en actuele ontwikkelingen. Wij zijn ondernemend, nieuwsgierig en werken vanuit een visie op leren en ontwikkelen. 

Drs. Ineke Bosch

Het is steeds boeiend om samen met docenten en managers het onderwijs zo in te richten en vorm te geven dat het leidt tot een optimale ontwikkeling van de lerende en tot een plezierige werkomgeving. Ik begeleid hen in hun denk- en keuzeproces en werk mee aan het uitwerken van de genomen besluiten. Mijn ervaringen liggen voornamelijk in het MBO.

Ik gebruik de nieuwste inzichten in het brein en leren bij het ontwikkelen van leertrajecten en het geven van onderwijskundig advies. Daarbij maak ik onder andere gebruik van de modellen van het BCL-instituut.

Kernwoorden die bij mij passen zijn: nieuwsgierig, betrokken, enthousiast, analytisch, kritisch en resultaatgericht.

Drs. Bianca Geerts

Wat wil je worden, vroeg de juf,
’t was in de derde klas
ik keek haar aan en wist het niet
‘k dacht dat ik al iets was.

(Toon Hermans)

De potentie van leerlingen, docenten en de organisatie zijn voor mij uitgangspunt bij het begeleiden van scholen die zich willen ontwikkelen. Ik begeleid in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen bij onderwijsvernieuwing en haal het meeste plezier uit het vertalen van theorie naar praktijk en het gezamenlijk komen van visie tot resultaat. Dat doe ik met betrokkenheid, creativiteit en op een gestructureerde, conceptuele en (toch) pragmatische wijze, bij voorkeur met een dosis humor. Mijn ervaring ligt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO.

Drs. Ria Zwart

Ik adviseer en begeleid docenten(teams), leidinggevenden en andere betrokkenen bij het vormgeven, ontwikkelen en implementeren van vernieuwingen in hun onderwijs. Hierbij stimuleer ik mensen om zelf tot oplossingen te komen en inzicht te krijgen in de consequenties daarvan.

Ook richt ik mij op de totstandkoming van opleidingen, opleidingsmaterialen en de invoering hiervan. Hierbij ben ik werkzaam als projectleider, adviseur, begeleider of ontwikkelaar. De werkzaamheden worden binnen verschillende fasen en op verschillende niveaus binnen organisaties uitgevoerd.

Kernwoorden die bij mij passen zijn: gedreven, betrokken, verbinden, pragmatisch, strategisch, resultaatgericht en allround.

Hoe we werken 

Wij werken ons snel in in de vraag van de klant en halen de juiste informatie boven tafel. Deze informatie analyseren we en verbinden we met actuele kennis van onderwijs. Kritisch (mee)denken en (mee)doen zijn uitgangspunten in onze werkwijze. En omdat goed onderwijs meer is dan de som er delen, houden wij in onze aanpak rekening met alle aspecten die onderwijsontwikkeling omvat. Samenwerken met betrokkenen, creëren van draagvlak en verbinden van mensen en initiatieven vormen de rode draad in ons werk. 

NVE

Medemogelijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Examens (NVE). 

NetOO
NetOO is een netwerk van zelfstandig gevestigde ondernemende onderwijskundigen. NetOO-leden zijn actief op verschillende gebieden binnen de onderwijskunde en hebben ervaring in verschillende branches en markten. Medemogelijk maakt deel uit van dit netwerk, wisselt expertise uit en werkt regelmatig samen met NetOO-leden.

Privacyverklaring

 

Wij maken leren mogelijk. Medemogelijk.
Met alles wat we weten van vandaag.
Geleerd hebben van gisteren.
Met het oog op morgen.

benieuwd wat we voor u mogelijk kunnen maken?

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
algemeen@medemogelijk.nl

Ineke Bosch 06 29 18 52 81
Bianca Geerts 06 24 66 43 87
Ria Zwart 06 45 40 29 68