Docent Beeldende Kunst en Vormgeving - Bestuursakkoord flexibilisering Lerarenopleidingen

Medemogelijk begeleidt de opleiding DBKV deeltijd in hun voorbereidingen op het werken met leeruitkomsten en het opnieuw vormgeven van het curriculum. Dit wordt als pilot ingevuld, met als doel om conform het 'Bestuursakkoord flexibilisering Lerarenopleidingen' te gaan werken met een instroomassessment en leeruitkomsten. 
De uitkomsten en bevindingen van deze pilot worden in nauw overleg afgestemd met de andere docentenopleidingen van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.« terug
Wij maken leren mogelijk. Medemogelijk.
Met alles wat we weten van vandaag.
Geleerd hebben van gisteren.
Met het oog op morgen.

benieuwd wat we voor u mogelijk kunnen maken?

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
algemeen@medemogelijk.nl
Ineke Bosch 06 29 18 52 81
Bianca Geerts 06 24 66 43 87
Ria Zwart 06 45 40 29 68