Methodisch (her-)ontwerpen van een opleiding

De herziening van de kwalificatiestructuur zorgt er voor dat opleidingen opnieuw kritisch moeten kijken naar hun onderwijsaanbod en -opzet. Van docenten en managers wordt verwacht dat zij in staat zijn om hun opleiding te (her-) ontwerpen op basis van nieuwe regelgeving, kaders en uitgangspunten. Ondanks of dankzij de vele veranderingen afgelopen jaren, is dat proces nog niet zo eenvoudig.

Medemogelijk ondersteunt management en docententeams bij het herontwerp van een opleiding. Op methodische wijze wordt een beredeneerd curriculum ontwikkeld, waarbij uitgangspunt is dat wat goed is te handhaven en dat wat beter kan te verbeteren. 

Uitgevoerd bij:
ROC van Amsterdam
ROC van Twente
ROC Midden Nederland 
Drenthe College
Groenhorstcollege
Noorderpoort
ROC de Leijgraaf
ROC Aventus
NOVL B.V.
MBO College Hilversum
  •  


« terug
Wij maken leren mogelijk. Medemogelijk.
Met alles wat we weten van vandaag.
Geleerd hebben van gisteren.
Met het oog op morgen.

benieuwd wat we voor u mogelijk kunnen maken?

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
algemeen@medemogelijk.nl
Ineke Bosch 06 29 18 52 81
Bianca Geerts 06 24 66 43 87
Ria Zwart 06 45 40 29 68