Implementeren politieonderwijs

De Politieacademie is in 2012 begonnen met het invoeren van een nieuwe vorm van onderwijs volgens de leerlijnen van Ploegman en de Bie. Dit vraagt van de organisatie en de docenten een andere werkwijze. 

Medemogelijk is gevraagd de organisatie te ondersteunen bij de implemtatie van het nieuwe onderwijs. Dit heeft geresulteerd in het professionaliseren van docenten, door het bezoeken van lessen en het voeren van individuele coachingsgesprekken. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met het management dat heeft geleid tot richtlijnen voor effectief onderwijs en meer eenduidige werkwijzen en inzicht in de gevolgen van het nieuwe onderwijs. 
 « terug
Wij maken leren mogelijk. Medemogelijk.
Met alles wat we weten van vandaag.
Geleerd hebben van gisteren.
Met het oog op morgen.

benieuwd wat we voor u mogelijk kunnen maken?

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
algemeen@medemogelijk.nl
Ineke Bosch 06 29 18 52 81
Bianca Geerts 06 24 66 43 87
Ria Zwart 06 45 40 29 68