Vernieuwingen in het voortgezet onderwijs

Stad en Esch, een scholengemeenschap in Meppel, heeft als missie leerlingen optimaal voor te bereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. Daartoe heeft de school een aantal ontwikkelingen ingezet. Zo hebben alle docenten en leerlingen een MacBook, is een solide infrastructuur neergezet en wordt thematisch werken geïmplementeerd. Uitganspunten hierin zijn o.a. creativiteit, kansdenken en talentontwikkeling.

Medemogelijk heeft onderwijskundige ondersteuning geboden op velerlei vlakken:
- scholing voor docenten (ICT, differentiëren, didactische vaardigheden, beoordelen)
- conceptontwikkeling thematisch werken
- ontwikkeling beoordelingsinstrumenten voor algemene vaardigheden
- begeleiden docenten bij invulling en uitvoering thematisch werken
- begeleiden vakgroepen bij ontwikkelen van (digitaal) onderwijs

Bij de uitvoering van werkzaamheden hebben we de vertaalslag van de ambitie van de school gemaakt naar de implementatie in het dagelijks handelen van de docent. 
« terug
Wij maken leren mogelijk. Medemogelijk.
Met alles wat we weten van vandaag.
Geleerd hebben van gisteren.
Met het oog op morgen.

benieuwd wat we voor u mogelijk kunnen maken?

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
algemeen@medemogelijk.nl
Ineke Bosch 06 29 18 52 81
Bianca Geerts 06 24 66 43 87
Ria Zwart 06 45 40 29 68