Leergang van kwalificatiedossier naar onderwijs

maandag 01 december 2014

Leergang van kwalificatiedossier naar onderwijsNamens MBO-academie verzorgt Medemogelijk in een meerdaags programma de leergang 'Van kwalificatiedossier naar onderwijs'. In deze leergang ontwerpt u stapsgewijs en in dialoog met collega’s en trainers voor uw eigen opleiding(en) een plan om met uw team een uitvoerbaar, betaalbaar en kwalitatief goed onderwijsprogramma te ontwerpen. We werken daarbij vanuit de visie van de instelling op onderwijs, ontwikkelingen in regionale bedrijfsleven en het kwalificatiedossier naar een kwalitatief goed onderwijsprogramma. Dat leidt tot een grof ontwerp waarbij een leerplanschema gemaakte keuzes inzichtelijk maakt en de basis biedt voor het fijn ontwerp. 

We houden in de leergang rekening met de keuzes die de onderwijsinstelling mee geeft, de vigerende wet- en regelgeving en we kijken naar benodigde inzet van mensen en middelen. Ook is er aandacht voor de invloed die verandering heeft op de cultuur en de mensen in de cultuur.

Voor meer informatie: MBO-academieWij maken leren mogelijk. Medemogelijk.
Met alles wat we weten van vandaag.
Geleerd hebben van gisteren.
Met het oog op morgen.

benieuwd wat we voor u mogelijk kunnen maken?

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
algemeen@medemogelijk.nl
Ineke Bosch 06 29 18 52 81
Bianca Geerts 06 24 66 43 87
Ria Zwart 06 45 40 29 68