Onderwijs in Zicht

dinsdag 03 juni 2014

Onderwijs in ZichtMaak uw onderwijs van vandaag inzichtelijk en vorm een beeld van morgen.

Medemogelijk maakt op verschillende manieren gebruik van de methode Onderwijs in Zicht. Deze door ons uitgevoerde analyse maakt in grote lijnen het onderwijs, de opleiding inzichtelijk. De onderwijsvisie wordt scherp, kaders worden helder evenals de inrichting van het onderwijs in al haar facetten. Onze analyse geeft richting aan het ontwerp, de ontwikkeling en invoering van onderwijs.

Vragen die tijdens het werken met deze methode aan de orde kunnen komen zijn:

Leiden we lerenden nog zodanig op, zoals we destijds hebben afgesproken?
Zijn er aanpassingen nodig op basis van veranderende kaders en nieuwe
ontwikkelingen?
Wat zijn de kenmerken van de doelgroep?
Voldoet het onderwijs en de examinering aan het toezichtskader BVE2012?
Sluit de opleiding aan bij het kwalificatiedossier of opleidingsprofiel?
Is de leeromgeving adequaat ingericht?
Hoe is de begeleiding ingericht?
'Onderwijs in zicht' gebruiken we op verschillende manieren:

Als leidraad in het gesprek met betrokkenen.
Als instrument bij de start van een (her)ontwerp van een opleiding.
Als instrument om de ontwikkelingen en invoering te sturen, te volgen en te evalueren.
Als instrument om structuur aan te brengen;
Ook kunnen onderwijsmanager en teams aan de slag met een workshop 'Onderwijs in zicht'. In deze workshop wordt een handvat geboden om vanaf een afstand een blik te werpen op je onderwijs. Op basis van dit inzicht kan zelf bepaald worden vervolgstappen gewenst en noodzakelijk zijn, zie ook www.verleidentotleren.nl

De uitkomsten van deze aanpak worden neergelegd in diverse documenten: een gespreksverslag, startdocument, ontwikkeldocument, projectplan of een beeldend verslag.

Interesse? Wilt u meer weten over de mogelijkheden en toepassingen? Wilt u kostenloos een exemplaar van Onderwijs in Zicht ontvangen? Neem dan contact met ons op.


Wij maken leren mogelijk. Medemogelijk.
Met alles wat we weten van vandaag.
Geleerd hebben van gisteren.
Met het oog op morgen.

benieuwd wat we voor u mogelijk kunnen maken?

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
algemeen@medemogelijk.nl
Ineke Bosch 06 29 18 52 81
Bianca Geerts 06 24 66 43 87
Ria Zwart 06 45 40 29 68